_MG_3838

En wij zijn er voor u.

De vereniging DiK komt op voor de belangen van diëtisten in de regio Zuidoost-Brabant die een contract hebben met een zorggroep of ketenzorgorganisatie. Wij willen nu en in de toekomst zorgen dat dieetadvisering in zorgprogramma’s de plaats krijgt die het verdient. Wij stellen ons ten doel: de toegankelijkheid, de beschikbaarheid en de kwaliteit van de dieetbehandeling te verbeteren. Daarnaast zetten wij ons in voor een goede en effectieve samenwerking met ketenpartners, gericht op het realiseren van betere kwaliteit van zorg binnen eerstelijns zorgprogramma’s. Ook werken wij aan kwaliteit door landelijke richtlijnen te vertalen naar eigentijdse en goede dieetbehandelingen. Wij zijn het aanspreekpunt voor zorgverzekeraars o.a. waar het gaat om dieetbehandeling in zorgprogramma’s. Wij, zijn DiK, voor elkaar.